Как помага ерготерапията?

Ерготерапията  помага на хората изправени пред различни предизвикателства- социални, здравни, психически, да участват в ежедневни дейности, които са важни за тях, като бъдат максимално самостоятелни при изпълнението им.

Ерготерапевтите могат да помогнат да се върнете към живота, който обичате. Ние осъзнаваме, че едно заболяване или временна невъзможност за участие в любими дейности, могат да бъдат опустошителни и че огромна част от терапевтичния процес включва възможността да участвате в ежедневието си по начини, които са важни и значими за вас.

Играта е водещ метод в ерготерапията, тя е организирана така че да следва детето, да използва силните му страни, за подобряване на слабите, следва нуждите му и подпомага цялостото му социално и физиеческо развитие. 

Как работи ерготерапевтът с деца:

  • Установява съвместно с родителите и детето трудностите, с които то се сблъсква при изпълнение на  ежедневните дейности.
  • Подбирa значими за детето дейности/игри и ги адаптира, ако това се налага, с цел да стимулира неговото развитие и независимост.
  • Прави оценка и препоръчва оборудване и адаптиране на околната среда с цел обезпечаване на достъпност, независимост и безопасност.
  • Стимулира положителни модели на поведение при деца, които изпитват затруднения в ежедневната си комуникация
  • Работи с деца със сензорни нарушения или дефицит на вниманието с цел подобряване на техните умения и включването им в дейности, които биха имали положителен ефект 
  •  Извършва цялостен подбор на значими за детето дейности.
  • Ерготерапевтите спомагат за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната и училищната среда.

Нашата роля е да  бъдем ваш партньор, като помагаме на детето и цялото семейство да установи своите терапевтични цели – и след това да работим с вас, за да намерим точните интервенциите, оборудването, които работят най-добре за ВАС, за да стигнете до там, където искате да бъдете.

Email адрес

ruslanaanastasova@gmail.com

Адрес

гр. София, бул. Цар Борис III, 225A, жк. Павлово( трамвай 5 и 4)

За връзка

+359 888 677 305

Можете да стигнете до нас с трамвай 4 и 5, автобус 260. Ако пътувате с личен автомобил, паркирането е свободно.