Ерготерапията основно работи с тялото – мускули, кости, стави, сензорната система, централна и  периферна нервна система. Децата с аутизъм  често имат затруднения с изграждането на “схема на тялото”, да усещат собственото си тяло и чрез него да взаимодействат с околната среда. В следствие на което, не интегрират добре постъпващата информация и не  могат да подадат съответен адаптивен отговор, което води до избягване на много  определение дейности, който пък са важни за развитието на детето.

Ерготерапевта използва комбинация от социални, неврологични и рехабилитационни модели с цел да усъвършенства уменията на детето да участва в дейности, сам или със съдействие, да произведе съответен на ситуацията двигателен отговор на даден стимул. За целта ерготерапевта използва оборудване като: специално изработени люлки, игри и играчки, развиващи сетивността, материали подпомагащи развитието на фината и грубата моторика.

 Играта е водещ метод в ерготерапията, тя е организирана така че да следва детето, да използва силните му страни, за подобряване на слабите, следва нуждите му и подпомага цялостото му социално и физиеческо развитие. 

  • Важно е да направим оценка на уменията които детето е усвоило, тези които трябва да усвои, за да се включи в функционални, смислени дейности, самостоятелно или с помощ.

 Децата  които са с типично развитие, по естествен начин, приучават тялото си да произвежда точен отговор на подаден стимул от външната среда. Сензорната преработка на информация при децата от аутистичния спектър се характеризира  с някои затруднения в интеграцията на постъпващите стимули  от заобикалящия свят и собственото тяло. Това засяга способностите на детето да се справя с ежедневните предизвикателства и включването в ежедневни дейности, които за много от нас са даденост и не се замисляме как ги изпълнение и благодарение на коя система в тялото ни ги изпълняваме.